บอร์ด NV ไฟเขียว “ซื้อหุ้นคืน” ไม่เกิน 30 ล้านหุ้น เริ่ม 18 พ.ค.-17 พ.ย.66

NV ไฟเขียวซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 18 พ.ค.-17 พ.ย.66 หวังเสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน หลังประเดิมกำไรไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 178%


นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าโครงการซื้อหุ้น (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงินในวงเงิน 70 ล้านบาท โดยจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกิน 5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 17 พฤศจิกายน 2566

การซื้อคืนหุ้นเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินสูงและก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมประเมินราคาหุ้น ณ จุดนี้ราคาหุ้นต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจเข้าโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อสนับสนุนการสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการสร้างผลตอบแทนและความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น” นางยุพิน กล่าว

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 169.83 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือ 178% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน อันเป็นผลจากการฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจประเทศหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ประกอบกับผลจากการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการขาย ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 คาดว่าจะเติบโตได้อย่างสดใส เนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ฟื้นตัวดีขึ้น รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางเทเลเซล (Outbound) ที่เพิ่มขึ้น และการเจรจาดีลธุรกิจสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงคาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2566 ทั้งปี จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้” นางยุพิน กล่าว

Back to top button