KBANK ลุยขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้-ฝาก ดีเดย์ 6 มิ.ย.66

KBANK ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.20% และดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.25% มีผลในวันที่ 6 มิ.ย.66 เป็นต้นไป


นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ตามทิศทางของภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นั้น ธนาคารจึงได้ทำการปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 0.20% เพื่อให้สอดรับกับการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดังนี้

-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 7.02%

-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 7.34%

-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 7.05% ต่อปี

ส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล อยู่ที่ 0.05% – 0.25% ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้ลูกค้า สามารถรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ลูกค้ารายย่อย และกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณามาตรการความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบและคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวของลูกค้าในอนาคต โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารได้

Back to top button