บอร์ด CWT ไฟเขียวเพิ่มทุน “CWTT” 100 ล้าน ลุยปรับโครงสร้าง ดันรายได้ปี 66 โตทะลุ 10%

บอร์ด CWT ไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียนใน “CWTT” เป็น 100 ล้านบาท ฟากผู้บริหาร “วีระพล ไชยธีรัตต์” ระบุเป็นการจัดโครงสร้างเพื่อรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม และเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มรายได้ในอนาคต พร้อมย้ำเป้ารายได้ปีนี้โตเกิน 10% ตามแผน


นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 มีมติสำคัญแจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด หรือ CWTT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ CWTT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 80 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการด้านธุรกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และเพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้  โดยบริษัทฯจะสามารถบริหารจัดการโครงการดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ในระยะยาว

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติสำคัญแจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด (CWTT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ CWTT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

สำหรับแผนการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 10% จากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจเบาะหนังบริษัทฯ มีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง และมีแผนการส่งมอบงานอย่างชัดเจน ขณะที่มีรายได้จากธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ส่วนธุรกิจ SKC มีแผนการส่งมอบงานตามกำหนดเช่นกัน พร้อมกันนี้ อยู่ระหว่างเร่งสะสมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายสะสมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในมือ มากกว่า 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566

Back to top button