“ตลท.” ย้าย SEAOIL เทรด SET มีผล 26 มิ.ย.นี้

“ตลท.” ย้าย SEAOIL เทรด SET กลุ่มทรัพยกร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค มีผล 26 มิ.ย.นี้


บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ SEAOIL ใหม่ โดยได้ย้ายเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มทรัพยกร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค จากเดิมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะมีผลในวันที่ 26 มิ.ย. 2566

สำหรับลักษณะธุรกิจ SEAOIL คือ 1. ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าทางทะเลและทางบก 2. ธุรกิจให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่เรือเดินทะเล และพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก

Back to top button