BCPG ส่งซิกครึ่งปีหลัง 66 รับรู้รายได้โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “สปป.ลาว” เต็มจำนวน

BCPG ส่งซิกครึ่งปีหลัง 66 รับรู้รายได้โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “สปป.ลาว” เต็มจำนวน พร้อมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกา ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/66 กำไรสุทธิ 201 ล้านบาท


นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG  เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 183 ล้านบาท เติบโต 14% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จากรายได้ของธุรกิจคลังน้ำมันในประเทศไทยที่เริ่มรับรู้ในเดือนมิถุนายน  และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป. ลาว

ขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 67 เนื่องจากการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป. ลาวลดลง จากการหยุดผลิตไฟฟ้าเพื่อเตรียมการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity – EVN) ตั้งแต่ปลายปี 2565 และได้กลับมาผลิตไฟฟ้าเพื่อเริ่มส่งขายให้ EVN ในครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 201 ล้านบาท ลดลง 61%  เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เนื่องจากมีรายการพิเศษจากการรับรู้การกลับรายการขาดทุน จากการด้อยค่าของสินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชิบะ 2 ประเทศญี่ปุ่น และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 39 เนื่องจากการหยุดผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป. ลาว เพื่อเตรียมการขายไฟฟ้าไปยังเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการผลิตและเริ่มขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนามครบตามกำลังการผลิตเรียบร้อยแล้ว

นายนิวัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในครึ่งปีหลังของปี 2566 บริษัทฯ จะรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มจำนวนจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ธุรกิจคลังน้ำมันในประเทศไทย และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เราได้เข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

Back to top button