TM โชว์รายได้ครึ่งปีแรก 332 ลบ. รุกขยาย Nursing Home แตะ 90 เตียง

TM โชว์งบครึ่งแรกปี 66 กวาดรายได้ 332 ลบ. โต 8% เดินหน้าโครงการ The Parents รุกให้บริการ Nursing Home พร้อมเล็งขยายเตียงเพิ่มในปี 67 แตะ 90 เตียง ปูทางสู่การให้บริการแบบ Wellness


นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 66 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 66 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 332.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.62 ล้านบาท หรือ 8.3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาโครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 66  แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 94% และกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 6% และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่ 5.49 ล้านบาท

“บริษัทฯมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 310.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.65 ล้านบาท  เป็นผลมาจากความต้องการสินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองในห้องผ่าตัดกลับสู่ภาวะปกติ  หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มีรายได้ 21.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 10.98 ล้านบาท หรือ 103.5% เนื่องจากบริษัทฯหันมาขายสินค้ากลุ่มที่ได้กำไรดี เช่น เครื่องมือผ่าตัด เครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากเดิม 38.7% เป็น 44.0% ” นางสุนทรี กล่าวเพิ่มเติม

ขณะที่ บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการบริบาลผู้สูงอายุ จำนวน 4.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการ ภายใต้บริษัทในเครือ ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ (TMNC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของTM ในโครงการ The Parents Nursing Home ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการในไตรมาส 4/65 ที่ผ่านมา โดยให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งกลุ่มติดสังคมที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง และผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ต้องมีผู้ช่วยหรือดูแล รวมทั้งผู้สูงอายุที่ติดเตียงกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง แตก ตีบ ตัน หรือ stroke และให้บริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการมาอยู่พักฟื้นหลังการผ่าตัด หรือหลังการคลอดบุตร

สำหรับการให้บริการ The Parents Nursing Home ในปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้วจำนวน 50 เตียง และในอนาคตจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 90 เตียงในปี 67 ตามแผนงานที่วางไว้ โดยในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเปิดบริการเพิ่มขึ้น คือ การดูแลแบบ Day care เป็นการให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับ สำหรับผู้สูงวัยหรือประชาชนทั่วไป ล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนให้บริการในรูปแบบสหคลินิกด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด เพื่อต่อยอดสู่โรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด โดยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน เข้ามาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด

โดยจุดเด่นของโครงการนี้ คือมีความพร้อมในการดูแลทั้งกาย ใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม รักษาไว้ซึ่งสายใยครอบครัว เนื่องจากมีบริการครบทุกมิติ สำหรับช่วยฟื้นฟูและบำบัดให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการอย่างมีความสุข อาทิ มีห้องสันทนาการสำหรับทำกิจกรรม ทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ เรื่องสภาวะของร่างกาย เรื่องของกล้ามเนื้อ เรื่องการเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมเข้าสังคม เพื่อสร้างสุขภาพจิตที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ปี 67 มีแผนจะขยายเตียงเพิ่มเป็น 90 เตียง อีกทั้งจะเริ่มสร้างในส่วนของโรงพยาบาล Parents Hospital ขนาด 28 เตียง โดยจะมุ่งเน้นด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตทุกกลุ่มอายุ ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน หน่วยไตเทียม ธาราบำบัด การบริบาลนักกีฬา บริบาลคุณแม่หลังคลอด ผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม สปา สามารถรองรับรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, หลังผ่าตัดกระดูกและข้อ, หลังผ่าตัดใหญ่ทั่วไป และให้บริการแบบ wellness สำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง คาดว่าภายในช่วงต้นปี 68 จะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะทำให้รองรับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปและผู้สูงอายุวงกว้างขึ้น และคาดว่าจะสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ต้องการมาอยู่ บำบัดฟื้นฟูสุขภาพในประเทศไทย

ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ขยายการให้บริการดังกล่าว จะทำให้ในปี 68 เป็นต้นไป The Parents จะมีบริการที่ครบวงจรทุกมิติ ทั้งสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนการบริบาล ภัตตาคาร และโรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด รวมถึงแผนที่เตรียมขยายการต่อยอดสู่ธุรกิจ Senior Resident โครงการรูปแบบให้เช่าระยะยาว ซึ่งจะถูกออกแบบมาตอบโจทย์สำหรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุทั่วไป หรือวัยเกษียณ ที่ชอบอิสระยังมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง และสามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งโครงการนี้ จะมีคนดูแลใช้บริการด้านสุขภาพ โภชนาการ และกิจกรรมทางสังคม ดังนั้นมองว่าธุรกิจนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

Back to top button