ตลท.จี้ ALL ชี้แจงงบ Q2/66 เดดไลน์ 12 ต.ค.นี้! หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ ALL ชี้แจงงบไตรมาส 2/66 ขีดเส้น 12 ต.ค.66 หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงิน และติดตามคำชี้แจงของบริษัท


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  หรือ ALL ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินเนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน การด้อยค่าเงินมัดจำค่าที่ดิน การยุติข้อพิพาทจากการผิดสัญญาเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก รวม 1,178 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (781) ล้านบาท รวมทั้งยังมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องจากการที่กรรมการทำสัญญาลงทุนในฐานะบริษัทเพียงผู้เดียวและข้อพิพาทที่บริษัทร่วมทุนเรียกร้องให้บริษัทปฏิบัติตามสัญญา รวมจำนวน 758 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ ALL และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

สรุปข้อมูลที่เพิ่งปรากฏในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566

Back to top button