J โชว์กำไร Q3 โตทะลัก 617% ปักธงปี 67 ลุยพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน 3 โปรเจกต์ใหม่

J รายงานกำไรไตรมาส 3/66 ทะยาน 617% แตะ 129.1 ล้านบาท ปักหมุดปี 67 ลุยพัฒนาโปรเจกต์ JAS Green Village 3 แห่ง พร้อมเคาะแผนเพิ่มทุน พ่วงวอร์แรนต์ J-W4 2 ต่อ 1 เตรียมประชุม EGM 18 ธ.ค.66


นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3/2566 มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 129.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 617.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 9 เดือนปี 2566 มีกำไรสุทธิ 134.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ JAS Green Village บางบัวทอง ในช่วงไตรมาส 3/2566

ขณะที่ภาพรวมรายได้รวมมีการเติบโตที่ดีในไตรมาส 3/2566 อยู่ที่ 133.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และรายได้งวด 9 เดือน ปี 2566 มีรายได้รวม 403.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมาจากรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ JAS Green Village คู้บอน และ JAS Urban ศรีนครินทร์ รวมถึงรายได้ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าและการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้นของรายได้ในโครงการ Senera Senior Wellness จากการส่งมอบพื้นที่ให้ Senera ViMUT Health Service

“ภาพรวมธุรกิจของเรามีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง จากการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าชุมชนที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ที่เป็นเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ ตอกย้ำผลงานปีนี้ และปีหน้ายังคงแข็งแกร่ง โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ โครงการ JAS Green Village บางบัวทอง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

มีพื้นที่เช่า 9,555 ตารางเมตร บนที่ดินประมาณ 14 ไร่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าพื้นที่เช่าหลัก (Key Anchor Tenant) ต่างๆ โดยจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ดีในอนาคต” นายสุพจน์ กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดตัวอีก 3 โครงการภายในปี 2567 ได้แก่ JAS Green Village รามคำแหง, JAS Green Village ประเวศ และ JAS Green Village ขอนแก่น โดยเป็นโครงการที่มีพื้นที่เช่าแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะเป็นพื้นที่เช่าที่จะเพิ่มและสร้างรายได้ที่ดีในอนาคต

ทั้งนี้ บอร์ดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 720,232,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1 บาทต่อหุ้นจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ในจำนวนหุ้นที่จัดสรร 480,154,830 หุ้น อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) 2.50 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1.00 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกิน 10% ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย เพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ J-W4 จำนวนหุ้นที่จัดสรร 240,077,415 หุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน อัตราส่วน 2.00 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1.00 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 2 ปี 6 เดือน โดยกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

Back to top button