BCP นำทีม BCPG-BBGI คว้า 4 รางวัล SET Awards 2023

BCP พร้อมด้วย BCPG- BBGI เข้ารับ 4 รางวัลแห่งปีจากเวที SET Awards 2023 ในกลุ่ม Sustainability Excellence - Best Sustainability Award และ Business Excellence - Best Investor Relations Award ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP และบริษัทในเครือบางจากรับ 4 รางวัล จากเวที SET Awards 2023 โดย BCP ได้รับรางวัลสูงสุด 2 ด้านคือด้านการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence – Best Sustainability Award) และด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงานธุรกิจ (Business Excellence – Best Investor Relations Award)  โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน BCP เข้ารับรางวัล Sustainability Awards of Honor เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในกลุ่ม Sustainability Excellence ต่อเนื่องปีที่ 4 (รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่เคยได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) และได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

โดยก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ “AAA” (คะแนนรวม 90-100) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) จากประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2023

ด้าน นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน BCP เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่ม Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จากความโดดเด่นในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ

ขณะที่นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เข้ารับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประเภท นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เข้ารับมอบรางวัล Commended Sustainability Awards กลุ่ม Sustainability Excellence ซึ่งนับเป็นการได้รับรางวัลครั้งแรก หลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2565

โดยรางวัล SET Awards 2023 ทั้ง 4 รางวัลสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในเครือ BCP ในการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงานตามแนวทาง ESG คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตควบคู่กับ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการดำเนินกิจกรรมและบริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้อย่างดีเยี่ยม

Back to top button