กบง. ตรึงราคา “แอลพีจี” 423 บาท อีก 3 เดือน เริ่ม 1 ม.ค.67

กบง. สั่งตรึงราคาขายปลีก LPG แตะ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน เริ่มวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67 หวังลดค่าครองชีพและเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ


ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ (7 ธ.ค. 66) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีมติเห็นชอบให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.67 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกในช่วงไตรมาส 4/66 พบว่ายังมีแนวโน้มราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งอาจจะกระทบต่อราคาสินค้าและบริการในประเทศส่งผลต่อเนื่องถึงค่าครองชีพของประชาชน จึงได้มีมติเห็นชอบให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้นายพีระพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการตรึงราคาตามมติข้างต้นจะทำให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG ติดลบเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันการติดลบสุทธิอยู่ที่ประมาณ 47,764 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 67 อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และกระทรวงพลังงานจะเร่งบริหารจัดการสถานการณ์พลังงานโดยด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมรวมถึงยั่งยืนต่อไป

Back to top button