DOD แย้ม Q4 รับไฮซีซั่น-ออเดอร์พุ่ง ลุ้นผลงานปีนี้ “เทิร์นอะราวด์”

DOD ส่งซิกไตรมาส 4/66 โตเด่น รับไฮซีซั่น-ออเดอร์พุ่ง จ่อออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกกว่า 20 รายการ พ่วงรับยอดผลิตสินค้าซ้ำจากลูกค้าเดิมโค้งท้ายปี ชู 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ “พัฒนาสินค้าตั้งแต่ต้นทาง – รักษาคุณภาพ – Support ให้ทันเวลา” หนุนผลงานทั้งปีนี้เทิร์นอะราวด์


นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินงานในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 บริษัทฯยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ ล่าสุดมีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) สำหรับออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product) ตั้งแต่เดือนธ.ค. 2566 ต่อเนื่องถึงเดือนม.ค. 2567 ที่เตรียมวางจำหน่ายสู่ตลาดแล้วกว่า 20 รายการ (SKUs) รวมถึงยอดการสั่งผลิตซ้ำของลูกค้าเดิม (Repeats) ที่ยังคงทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นผลจากในช่วงไตรมาส 4/2566 เป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่งผลให้ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการจัดโปรโมชั่นสินค้าให้ทันกับช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงทำให้ยอดการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วงโค้งสุดท้ายกลับมาคึกคัก

สำหรับผลิตภัณฑ์ 2 ส่วนดังกล่าว ได้แก่ ยอดจากการสั่งผลิตซ้ำของลูกค้าเดิม (Repeats) มีสัดส่วนที่ 80%  และยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product) มีสัดส่วน 20% ของยอดขายรวม ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายอดการผลิต New product ส่งผลเชิงบวกต่อบริษัทฯได้เป็นอย่างดี จึงต้องเร่งเดินเกมรุก เพื่อสร้างยอดขายกลุ่ม New product ให้เพิ่มขึ้นในทุกเดือน อีกทั้งการออก New product ต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อยอด Repeats ที่จะกลับเข้ามาในอนาคต

ส่วนภาพรวมของผลการดำเนินงานของ DOD ปี 2566 นี้ บริษัทฯเชื่อว่าจะสามารถกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นผลจากยอดออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมจาก ออสเวลไลฟ์ (AWL) จากประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ แบรนด์ “Auswelllife” มียอดขายที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ผลักดันให้ผลการดำเนินงานในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

“บริษัทฯยังคงรักษาสัดส่วนยอด Repeats ไว้ ให้มีสัดส่วนใกล้เคียงเดิม โดยจะพยายาม Support ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.การให้คำปรึกษาตั้งแต่การพัฒนาสินค้า 2. การผลิตที่รักษาคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครบทุกมิติ  และ 3. ต้อง Support ทุกความต้องการของลูกค้า โดยผลิตให้ได้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้เกิดยอด Repeats ต่อเนื่องในอนาคต” นายต่อลาภ กล่าว

Back to top button