EA ควักเงิน 22 ลบ. ซื้อหุ้นคืน 5.5 แสนหุ้น ราคาสูงสุด 41 บาท

EA รายงานซื้อหุ้นคืนวันนี้ มีจำนวนหุ้นซื้อคืนจำนวน 5.5 แสนหุ้น เคาะขวาราคาสูงสุด 41 บาท และราคาต่ำสุด 40.75 บาท มูลค่ารวม 22 ล้านบาท ดันหุ้นซื้อคืนปัจจุบัน 16 ล้านหุ้น จากโครงการซื้อหุ้นคืน 58 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.55%


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รายงานผลการซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันนี้ 17 ม.ค.67 พบว่ามีจำนวนหุ้นซื้อคืนจำนวน 550,000 หุ้น โดยมีราคาที่ซื้อต่อหุ้นที่สูงสุด 41 บาท และราคาต่ำสุด 40.75 บาท โดยมีมูลค่ารวม 22.43 ล้านบาท

ทั้งนี้ทำให้จำนวนรวมของหุ้นซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบันทั้งหมดแล้ว 16,458,600 หุ้น ซึ่งมีสัดส่วนของจำนวนซื้อหุ้นคืนต่อจำหน่วนหุ้นที่ชำระแล้ว 0.44% มูลค่ารวมที่ซื้อคืนแล้วทั้งหมด 726.33 ล้านบาท

อนึ่งก่อนหน้าทางคณะกรรมการมีมติออกมาเมื่อวันที่ 13 พ.ย.65 ประกาศซื้อหุ้นคืนตามโครงการจำนวน 58,000,000 หุ้น คิดเป็นของจำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 1.55% ซึ่งจะครบกำหนดโครงการวันที่ 17 ก.พ.67

Back to top button