“ปปง.” ถก “ก.ล.ต.-ตลท.” หาข้อบังคับกฎหมาย! ปม MORE ขอผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุน

“ปปง.” ร่วมหารือ “ก.ล.ต.-ตลท.” หาแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนหุ้น MORE ก่อนการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (18 ม.ค. 67) นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมด้วยนางสาวเกษราภรณ์ กิจบรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ และนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีการเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือจากกรณี บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE

โดยเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการมีมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน ในกรณี MORE ซึ่งจะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน

Back to top button