SENA โชว์รายได้ปี 66 ทะลุหมื่นล้าน บอร์ดเคาะปันผล 0.234214 บาท

SENA โชว์รายได้ปี 66 ทะลุหมื่นล้าน กำไรแตะ 3.2 พันล้านบาท บอร์ดเคาะปันผลหุ้นละ 0.234214 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 พ.ค. 67 แย้มตุน Back Log แน่น มูลค่ารวมกว่า 4.7 พันล้านบาท รอรับรู้รายได้ต่อเนื่อง


นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในฐานะ Developer รายแรกพัฒนาหมู่บ้านโซลาร์เต็มรูปแบบ ผู้นำด้านบ้านประหยัดพลังงาน และ condo Low Carbon เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทเสนาฯ ในปี 2566  มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกธุรกิจ โดยมีรายได้รวม แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารโครงการและบริการอื่นๆ และธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด อยู่ที่ 10,954.56 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1,167.48 ล้านบาท คิดเป็น 11.9% ขณะที่ผลกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3,265.26  ล้านบาท คิดเป็น  31.6% ของรายได้รวมสุทธิ

ทั้งนี้ แม้ว่าในภาวะเศรษฐกิจยังมีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลต่อดีมานด์ ตลาดอสังหาฯ ลดลง ทำให้เสนาวางแผนบริหารจัดการในธุรกิจต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารต้นทุนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนหลักต่างๆ ในการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดราคาให้เหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการที่อยู่อาศัยในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลาง และต้องการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิต เสนาฯ ได้พัฒนาบริการด้านต่างๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือ ผู้ซื้อให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้น

นางสาวอธิกา กล่าวว่า สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มเสนาได้มีการวางกลยุทธ์ชัดเจนในด้านกำหนดราคาขายที่เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสามารถบริหารต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มียอดขาย Pre-sale อยู่ที่ 10,577 ล้านบาท และเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์รับรู้รายได้ 8,432 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวสูง 82% และโครงการแนวราบ 18% เพิ่มขึ้น 699 ล้านบาท หรือ 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมียอดขายที่รอการรับรู้รายได้ (Back Log) คิดเป็นมูลค่ารวม 4,762 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566

อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มเสนายังมีสินค้าคงเหลือขายสะสมทั้งหมด 52,981 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการคอนโดฯ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมขายและโอนรับรู้รายได้ทันที อยู่ที่ 11,661 ล้านบาท และโครงการคอนโดฯ ที่เป็นสินค้าคงเหลือขายใน ปี 2567 อยู่ที่ 4,501 ล้านบาท

ด้านธุรกิจบริหารโครงการและบริการอื่นๆ กลุ่มเสนามีรายได้เพิ่มขึ้น 16% จากการรับงานบริหารโครงการเพิ่มขึ้น และธุรกิจสนามกอล์ฟที่รายได้โตโดดเด่นถึง 44% ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดที่ประกอบด้วย ธุรกิจโซลาร์, ธุรกิจขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจใหม่ที่บริษัทเริ่มทำการศึกษาและลงทุน คือ การปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็น 47.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน (Net IBD) อยู่ที่ 1.14 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยล่าสุดจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.234214 บาท หรือคิดเป็น 81% ของงบการเงินรวม หรือ ร้อยละ 60 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนคิดเป็นประมาณ 9.5% จากราคาปิดเมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา และขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 10 พ.ค. 2567

Back to top button