TERA ควง APM เดินสายโรดโชว์ “สงขลา”

TERA จับมือ APM เดินสายโรดโชว์นำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO พร้อมเผยศักยภาพการเติบโตแก่นักลงทุน จ.สงขลา


นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ, นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายปิยะณัฐ สุวรรณอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด (CGSI) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO และ ศักยภาพการเติบโต แก่นักลงทุน จ. สงขลา โดยมีนักลงทุนให้ การตอบรับเป็นอย่างดี ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

Back to top button