ตลท. ปรับขึ้นเครื่องหมายซีรีย์ C ชุดใหม่ 26 มี.ค.นี้! นำร่อง KC-SCI-UMI-JKN-SWC

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการปรับขึ้นเครื่องหมายเตือนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์ใหม่ มีผลวันที่ 26 มี.ค.67 โดยปรับการขึ้นเครื่องหมาย Caution หรือ C เป็นเครื่องหมาย CB และเปลี่ยนเครื่องหมาย NP เป็น CC นำร่อง KC-SCI-UMI-JKN-SWC


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการปรับขึ้นเครื่องหมายเตือนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์ใหม่ มีผลวันที่ 26 มี.ค.67 โดยปรับการขึ้นเครื่องหมาย Caution หรือ C เป็นเครื่องหมาย CB ดังนี้

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC  สำหรับเหตุผลการขึ้น CB เนื่องจากบริษัทผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 26 มี.ค. 67

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SCI และ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI สำหรับเหตุผลการขึ้น CB เนื่องจากบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ของสินทรัพย์รวม วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 26 มี.ค. 67

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN  สำหรับเหตุผลการขึ้น CB เนื่องจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยขึ้นเครื่องหมาย DP/DNP/FP/FPG หุ้นกู้ของบริษัท วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 26 มี.ค.67

โดยหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายข้างต้น จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้ พร้อมกับปัจจุบันสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยขึ้นเครื่องหมาย DP หุ้นกู้ของ JKN

นอกจากนั้น ตลท.เปลี่ยนเครื่องหมาย NP เป็น CC บนหุ้นของบริษัทจดทะเบียน คือหุ้น บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SWC สำหรับเหตุผลการขึ้น CC  เนื่องจากกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 26 มี.ค.67

ทั้งนี้ ข้อมูลการดำเนินการซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จะถูกเปลี่ยนเครื่องหมายจาก NP เป็น CC ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายข้างต้น จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

โดยเมื่อขึ้นเครื่องหมาย CC ครบ 3 เดือน และบริษัทยังมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อไป

ทั้งนี้ ตลท.จะไม่ขึ้นเครื่องหมาย CC บนหลักทรัพย์ของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK เนื่องจากเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน อย่างไรก็ตาม หากครบ 6 เดือน และบริษัทยังมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อไปตามแนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน

Back to top button