HMPRO กวาดกำไร Q1 แตะ 1.7 พันล้าน รับรู้รายได้ขายพุ่ง

HMPRO รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 อยู่ที่ 1.7 พันล้านบาท เพิ่ม 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท รับรายได้ยอดขาย-บริการลูกค้าเพิ่ม หลังมาตรการ Easy E-Receipt หนุน พ่วงบริหารต้นทุนดี


บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.67 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับ HMPRO มีกำไรสุทธิในงวดไตรมาส 1/67 อยู่ที่ 1,712.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.72 ล้านบาท หรือ 6.31% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1,611.12 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทสามารถทำรายได้รวม อยู่ที่ 18,787.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 535.71 ล้านบาท หรือ 2.94% ซึ่งประกอบไปด้วย

1.  รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 17,83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 440.36 ล้านบาท หรือ 2.56% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นของสาขาโฮมโปรและเมกาโฮม การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ Easy E-Receipt ของทางรัฐบาลในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการผลักดันยอดขายในช่วง

2. รายได้อื่น จำนวน 672.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.50 ล้านบาท หรือ 22.03% โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าทั้งในช่องทางสาขาและช่องทางออนไลน์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 4,635.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.87 ล้านบาท หรือ 3.18% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 4,492.46 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นจาก 26.08% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 26.24% ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง

รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการได้รับส่วนลดจากคู่ค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของธุรกิจโฮมโปรและเมกาโฮม และมีรายได้ทางการเงิน อยู่ที่ 7.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.35 ล้านบาท หรือ 204.71% จากรายได้ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1/67 บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการเปิดสาขาใหม่ จึงทำให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/67 บริษัทฯ มีโฮมโปร 89 สาขา โฮมโปรเอส 5 สาขา เมกาโฮม 27 สาขา และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย 7 สาขา

Back to top button