เปิด 20 อันดับหุ้นถูก “Cover-Short” สูงสุด ณ 23 พ.ค.67

ข้อมูลสิ้นสุด 23 พ.ค.67 TTB มีปริมาณชอร์ตคงค้างเหลือมากสุด 604.81 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.62% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีมูลค่าการปิดสถานะชอร์ตด้วยการซื้อคืนสูงสุดจำนวน 19.84 ล้านบาท ส่วน SIRI ถูก Short Sell สูงสุดจำนวน 32.80 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) ณ วันที่ 23 พ.ค.67 พบว่ามีหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวนทั้งหมด 422 หลักทรัพย์ โดยหุ้นที่คงสถานะขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนสูงสุด 5 อันดับแรก (รวมบัญชี NVDR) ประกอบด้วย

1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB จำนวน 604,819,600 หุ้น หรือคิดเป็น 0.62% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

2.บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จำนวน 472,972,920 หุ้น หรือคิดเป็น 1.48% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

3.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จำนวน 325,333,322 หุ้น หรือคิดเป็น 2.47% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

4.บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH จำนวน 274,061,400 หุ้น หรือคิดเป็น 2.29% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

5.บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI จำนวน 222,664,900 หุ้น หรือคิดเป็น 1.29% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ จาก 20 อันดับในตารางดังกล่าว พบ 1 หุ้นที่ถูก Cover Short สูงเกิน 10 ล้านหุ้น ได้แก่

1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB จำนวน 11,405,300 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 1.74 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 19,845,222 บาท

ขณะเดียวกัน พบ 3 อันดับถูก Short Sell เพิ่มขึ้นสูงเกิน 10 ล้านหุ้น ได้แก่

1.บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI จำนวน 20,000,000 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 1.64 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 32,800,000 บาท

2.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE จำนวน 11,939,600 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 8.30 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 99,098,680 บาท

3.บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จำนวน 10,327,100 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 3.80 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 39,242,980 บาท

Back to top button