“สมชัย เลิศสุทธิวงค์” ผงาดนั่งประธานบอร์ด OR มีผลทันที

บอร์ด OR อนุมัติตั้ง “สมชัย เลิศสุทธิวงค์” อดีตซีอีโอ AIS นั่งประธานกรรมการบริษัทตามคาด แทน “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ที่ลาออกเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 67


นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติ

นายชฏิล ชวนะลิขิกร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการที่ลาออก ทั้งนี้กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน

อีกทั้งอนุมัติแต่งตั้งนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

Back to top button