เปิด 20 อันดับหุ้นถูก “Cover-Short” สูงสุด ณ 24 พ.ค.67

ข้อมูลสิ้นสุด 24 พ.ค.67 TTB มีปริมาณชอร์ตคงค้างเหลือมากสุด 639 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.62% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ขณะที่ BTS พบมูลค่าการปิดสถานะชอร์ตด้วยการซื้อคืนสูงสุดจำนวน 52.15 ล้านบาท ส่วน TTB ถูก Short Sales สูงสุดจำนวน 58.93 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) ณ วันที่ 24 พ.ค.67 พบว่ามีหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวนทั้งหมด 427 หลักทรัพย์ โดยหุ้นที่คงสถานะขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนสูงสุด 5 อันดับแรก (รวมบัญชี NVDR) ประกอบด้วย

1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB จำนวน 639,490,174 หุ้น หรือคิดเป็น 0.62% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

2.บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จำนวน 480,204,020 หุ้น หรือคิดเป็น 1.48% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

3.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จำนวน 316,493,422 หุ้น หรือคิดเป็น 2.47% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

4.บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH จำนวน 266,785,300 หุ้น หรือคิดเป็น 2.29% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

5.บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI จำนวน 243,389,900 หุ้น หรือคิดเป็น 1.29% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ จาก 20 อันดับในตารางดังกล่าว พบ 2 หุ้นที่ถูก Cover Short สูงเกิน 7 ล้านหุ้น ได้แก่

1.BTS จำนวน 8,839,900.00 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 5.90 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 52,155,410 บาท

2.LH จำนวน 7,276,100 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 6.80 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 49,477,480 บาท

ขณะเดียวกัน พบ 2 อันดับถูก Short Sales เพิ่มขึ้นสูงเกิน 20 ล้านหุ้น ได้แก่

1.TTB จำนวน 34,670,574 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 1.70 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 58,939,975.80 บาท

2.SIRI จำนวน 20,725,000 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 1.61 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 33,367,250 บาท

Back to top button