บอร์ด BGC เคาะปันผล 0.12 บ. XD 21 เม.ย. พร้อมตั้งโฮลดิ้ง “บีจีซี แพคเกจจิ้ง” รับแผนเติบโต


บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เป็นเงินสด 0.12 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 เม.ย.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล 7 พ.ค.2564

มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศ ชื่อบริษัท บริษัท บีจีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด ภายในเดือนมีนาคม 2564 โครงสร้างการถือหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ลักษณะการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นบริษัทที่เข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทต่างๆ (Holding Company) เพื่อรองรับแผนการเติบโตในอนาคตของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่น

Back to top button