“วินิจ แตงน้อย” ลาออกบอร์ดอิสระ-ตรวจสอบ GULF มีผลวันนี้


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ระบุว่า นายวินิจ แตงน้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button