PTT จับมือ WHAUP – เซอร์ทิส ลุยพัฒนาแพลตฟอร์ม “Smart Energy” ผ่าน AI – บล็อกเชน


นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT, นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA และประธานคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP, นายธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด (Sertis) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบ Smart Energy Platform ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซอร์ทิส จำกัด

โดย “ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยดิจิทัล” หรือ “Smart Energy Platform” ได้ทำการศึกษาและพัฒนา สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ โดยใช้เทคโนโลยีเอไอ และบล็อกเชน (Blockchain) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการซื้อขายพลังงาน  ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยกับผู้ใช้พลังงาน

นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox ERC Sandbox) จัดโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อศึกษาการซื้อขายไฟฟ้า รองรับโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กไม่ผ่านระบบจำหน่าย (Microgrid) เพื่อขยายผลการใช้งานไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมทำให้เกิดการบริหารจัดการการใช้พลังงานทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืน

Back to top button