ขนทัพ 22 หุ้นน่าเก็บ ชู P/E ต่ำ-ปันผลแจ่ม โอกาสไปต่อสูง!


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET ในช่วงวันที่ 1 มี.ค.-10 มี.ค.2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะดัชนีตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย SET ปรับตัวขึ้นจาก 1,500.12 จุด เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ขึ้นมาถึงระดับ 1,573.05 จุด เมื่อวันที่ 10 มี.ค.64 คิดเป็นการปรับตัวขึ้น 70 จุด

โดยมีหุ้นหลายตัวปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม ซึ่งครั้งนี้ “ผู้สื่อข่าว” ได้รวบรวมอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพชัดเจน ว่าหุ้นเหล่านี้ราคาปรับตัวขึ้นเกินพื้นฐานหรือไม่ โดยหุ้นที่ P/BV ต่ำกว่า 1 เท่า แสดงให้เห็นว่าหุ้นยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ แต่หุ้นที่ P/BV สูงมีโอกาสที่จะถูกขายทำกำไรออกมา

ขณะที่คัดเลือกบจ.ที่มี อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ต่ำกว่า 20 เท่า ซึ่งต่ำกว่า P/E ตลาด ซึ่งล่าสุดอยู่ที่ 40.44 เท่า และเป็นบจ.ที่อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงเกิน 5%

โดยบจ.ที่มีสภาพคล่อง และเข้าเกณฑ์ดังกล่าวมาทั้งหมด 22 อันดับ ประกอบด้วย LPN ,FNS, NSI, TCAP ,TNITY, SENA, LHK ,CHARAN ,PSH ,SMIT ,SC ,SCP, PMTA, AP ,LANNA ,TC ,IFS ,BKI, MTI ,ML ,ALLA และ SYNTEC และมีรายละเอียดดังตารางประกอบ

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

 

Back to top button