SICT แจง “มานพ” CEO ขายบิ๊กล็อต ดึง “ดร.บดินทร์” เข้าถือ 1.25% เสริมแกร่งธุรกิจ


นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT แจงการขายหุ้น Big Lot จำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.25% ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ว่าเป็นการขายให้ ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ที่เข้ามาร่วมบริหารและเป็น Keyman ในการสร้างแผนงานธุรกิจของ SICT เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ทั้งนี้โดยธรรมเนียมปฏิบัติของผู้ก่อตั้งเดิม ได้จัดสรรตามความเหมาะสมไว้แล้ว เป็นการต้อนรับและให้มีส่วนเป็นเจ้าของในธุรกิจที่เข้ามาบริหาร เพื่อผู้บริหารและKey Employees จะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทร่วมด้วยเสมอ

ทั้งนี้บริษัทมองว่าการเข้ามาร่วมบริหารของ ดร.บดินทร์ เป็นการเสริมความแข็งแกร่ง และจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้ เนื่องจาก ดร.บดินทร์ เป็นผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม semiconductor ในบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยผลักดันโครงการต่างๆเพื่อให้เกิด S-Curve ใหม่ๆ จากการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จะส่งผลให้บริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

Back to top button