MTI ต่อสัญญา “เมืองไทยประกันชีวิต” จ้างที่ปรึกษาคณิตศาสตร์ฯ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ปี

MTI ต่อสัญญา "เมืองไทยประกันชีวิต" จ้างที่ปรึกษาคณิตศาสตร์ฯ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ปี


บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต โดยสัญญามีผลบังคับ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 ค่าบริการต่อเดือน 126,000 บาท/เดือน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) หรือมูลค่ารวมตลอดสัญญา 1,512,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ทั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัยทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย อย่างเหมาะสมรอบคอบ

 

 

Back to top button