DIMET แจง “Trading Alert” หลังหุ้นเฉียดซิลลิ่ง ยันไม่มีพัฒนาการสำคัญต้องแจ้งตลาดฯ

DIMET ชี้แจง "Trading Alert" หลังหุ้นเฉียดซิลลิ่ง ยันไม่มีพัฒนาการสำคัญต้องแจ้งตลาดฯ


บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET ระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน

โดยบริษัทชี้แจงว่า บริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ บริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

ทั้งนี้ราคาหุ้น DIMET ปิดตลาดวันนี้ที่ระดับ 0.34 บาท ปรับตัวขึ้น 0.07 บาท หรือ 25.93% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 83.31 ล้านบาท

Back to top button