CPF “ส่งอาหาร จากใจ” สู้ภัยโควิด หนุนพลังกาย-พลังใจ ทีมแพทย์สระบุรี


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF มุ่งสนับสนุนภารกิจสู้ภัยโควิดแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบอาหารปลอดภัยพร้อมรับประทาน ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สระบุรี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อเป็นเสบียงเสริมกำลังให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นายแพทย์ประสิทธิ์ มีแก้ว สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย รับมอบ จาก นายประเสริฐ หงษ์กุลทรัพย์ ผู้แทนซีพีเอฟ

ขณะที่ในวันเดียวกัน CPF เดินสายส่งมอบอาหารแก่ โรงพยาบาลสนามเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย และโรงพยาบาลสนาม ต.ตะกรุด อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดเตรียมอาหาร เสริมกำลังกายและพลังใจให้บุคลากรที่เสียสละตนเองทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ได้บริโภคอาหารคุณภาพดี ปลอดภัย และอร่อยอย่างเพียงพอ

โดย CPF ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเข้มงวดกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่ ส่งผลให้มั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอในทุกวิกฤต

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญด้านอาหารไปช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะภาวะวิกฤตเช่นนี้ โดยจัดตั้งโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม จากวันแรกถึงวันนี้ CPF ได้มอบอาหารพร้อมทาน สนับสนุนทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ค ตลอดจนน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด รวมถึงวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส สำหรับนำไปปรุงอาหาร แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน และหน่วยงานต่างๆ กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือด้านอาหารตามนโยบายเครือซีพี ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Back to top button