ตลท. ดับร้อน MGI รอบ 2 แขวน P พักซื้อขาย 23 ก.พ.นี้

ตลท. ประกาศแขวนเครื่องหมาย P หุ้น MGI รอบ 2 หยุดพักการซื้อขายวันที่ 23 ก.พ.67 หลังราคาหุ้นมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย Pause (P) หลักทรัพย์ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI วันที่ 23 ก.พ.67 และปลดเครื่องหมาย P ในวันที่ 27 ก.พ.67 เนื่องจากมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ จนเป็นเหตุให้เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย Level 3

ทั้งนี้ จะเป็นการหยุดพักซื้อขาย 1 วันทำการตามที่ระบุข้างต้น โดยในวันทำการถัดไปยังคงกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในหัวข้อข่าว หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ขณะที่ MGI ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า บริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

Back to top button