“กกต.” เคาะแล้ว! วันเลือกตั้งสมาชิก “สมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี” 28 มี.ค.นี้

“กกต.” เคาะแล้ว! วันเลือกตั้งสมาชิก “สมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี” 28 มี.ค.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 ม.ค.64) ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตามการเสนอของสำนักงาน กกต.แล้ว

โดยในวันที่ 1 ก.พ.64 กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

หลังจากนั้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 และวันรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.64 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

Back to top button