สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด 40 รายใหม่-ปทุมธานี เจออีก 3 ลุยค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่ม 40 ราย-ปทุมธานี เจออีก 3 ลุยค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 7 มี.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 40 ราย จากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 6 ราย เป็นคนไทย 5 ราย ต่างชาติ 1 ราย, ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 34 ราย เป็นคนไทย 16 ราย ต่างชาติ 18 ราย

ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมของ จ.สมุทรสาคร ล่าสุดรวมเป็น 16,627 ราย โดยค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 210,814 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 7 ราย

ด้านจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขรายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ล่าสุด ณ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 7 มี.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 3 ราย จากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด เป็นผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 2 ราย เป็นต่างชาติทั้งหมด ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 1 รายเป็นคนไทย ทำให้ขณะนี้จังหวัดปทุมธานี มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 610 ราย โดยทางจังหวัดได้ทำการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 38,408 ราย ยอดเสียชีวิต 1 ราย

Back to top button