“ก.ท่องเที่ยวฯ” ผุดไอเดียเก็บค่าประกันชีวิตต่างชาติ-เล็งออกมาตรการพยุงจ้างงาน แบบ Co-Pay

“ก.ท่องเที่ยวฯ” ผุดไอเดียเก็บค่าประกันชีวิตนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมเล็งออกมาตรการพยุงจ้างงาน แบบ Co-Pay รัฐช่วยครึ่งนึง เอกชนอีกครึ่งนึง


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา) กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ว่า ที่ประชุมจะมีการพิจารณาแผนจัดเก็บเงินค่าประกันภัยและประกันชีวิตจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทย คล้ายกับลักษณะซาโยนาระแท็กซ์ของประเทศญี่ปุ่น และนำมาบริหารรูปแบบกองทุน

โดยจะมีการเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว คนละประมาณ 10 เหรียญ ซึ่งการเก็บเงินค่าประกันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวว่าจะได้รับการดูแลทุกขั้นตอนอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือไปจนถึงเสียชีวิต ซึ่งหากที่ประชุมให้ความเห็นชอบก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ต่อไป

นายพิพัฒน์ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในระยะสั้นว่า ทางกระทรวงได้มีการหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม สมาคมการจัดประชุมและแสดงสินค้า ได้มีข้อสรุปอยากให้มีการผ่อนผันดอกเบี้ยเงินต้น การเข้าถึงขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลน รวมถึงการเยียวยาแรงงานในกิจการโรงแรมต่างๆ ซึ่งจะมีการนำข้อสรุปไปหารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่ออยากให้มีการออกมาตรการช่วยเหลือในลักษณะ Co-pay รัฐช่วย 50 เอกชนออก 50 โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการต้องไม่มีการปลดพนักงาน เพื่อช่วยแรงงานประมาณ 4 แสนคน และช่วยเหลือเป็นเวลา 2 เดือน คือ ในเดือนก.พ.และมี.ค. นี้

ส่วนความคืบหน้ากรณี 7 สายการบิน ได้ขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนจากรัฐบาลนั้น นายพิพัฒน์ ระบุว่า เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือ ร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลัง

“เรื่องนี้ก็น่าจะมีความคืบหน้าในระยะเวลาสั้นๆนี้ น่าจะทันในการที่จะเริ่มมีการเดินทางใหม่ ซึ่งรัฐบาลคงไม่ปล่อยทิ้งใครไว้ด้านหลังอย่างที่นายกฯพูดไว้ตลอดเวลา” นายพิพัฒน์ กล่าว

Back to top button