สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SUPER มูลค่าสูงสุด 999.60 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SUPER 11 1,020,000,000 999,600 0.98
KBANK
5 4,473,500 547,233 122.33
TMT 5 10,000,000 110,000 11
PTTEP 2 799,000 96,412 120.67
VIBHA
1 16,000,000 34,880 2.18
SKR 2 4,560,000 33,776 7.41
PLANET-F 1 10,000,000 22,800 2.28
CPF 3 593,400 16,440 27.7
HMPRO 1 1,000,000 15,288 15.29
CPALL 1 247,400 14,844 60
KTC 2 200,000 14,400 72
CBG 1 80,000 10,170 127.12
BPP 1 481,000 9,620 20
BBL
1 75,000 9,325 124.33
GLOBAL 1 305,900 7,098 23.2
AOT 1 73,000 4,727 64.75
FSMART
1 500,000 4,575 9.15
III
1 300,000 3,900 13
GPSC 1 46,400 3,619 78
CK 1 80,000 1,600 20
NWR 1 1,000,000 1,340 1.34
III-W1 1 173,700 1,146 6.6
BWG 1 1,000,000 810 0.81
U-W4
1 40,000,000 800 0.02
MAX <NC> 5 17,000,000 200 0.01
AQ <C> 1 1,000,000 13 0.01
NEWS <C> 1 1,000,000 13 0.01
KBANK-F 1 18 2 123

Back to top button