BCPG จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล “Rejuvenating the Oceans”

บีซีพีจีจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล "Rejuvenating the Oceans" ร่วมกับ EEC Thailand ปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องทะเล


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล “Rejuvenating the Oceans” ร่วมกับ EEC Thailand ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแรด ในพื้นที่โครงการลมลิกอร์ของบริษัท ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 วัน 2 คืนแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติเป็นไปอย่างเข้มข้น เริ่มจากห้องเรียนวิชาสมุทรศาสตร์ ทฤษฎีการดำน้ำเชิงอนุรักษ์ ห้องปฏิบัติการปลาทะเล สู่การออกไปเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมจริงในทะเลที่มีความสมบูรณ์ทางชีวภาพระดับต้นๆ ของบริเวณอ่าวไทย เรียนรู้การดำน้ำเพื่อศึกษาชนิดพันธุ์ปลา และปะการังหลากชนิดเชิงอนุรักษ์ รวมถึงการทดสอบคุณภาพน้ำทะเล และเรียนรู้การจำแนกชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตทางทะเลอีกด้วย

เป็นการเรียนรู้ ‘เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในสิ่งแวดล้อม และเพื่อสิ่งแวดล้อม’ อย่างครบวงจร และเป็นความมุ่งหวังของบีซีพีจีที่ให้ความสำคัญของการปลูกฝังเยาวชน  ให้มีจิตสำนึกในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล ผ่านการเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ การคิดอย่างเป็นระบบต่อความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา

แม้ว่ากิจกรรมได้จบลงแล้ว แต่เส้นทางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ของน้องๆ เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น เราหวังว่าการเรียนรู้ในครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ดีงามต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วยการดำเนินชีวิต ‘รบกวนโลกให้น้อยลง’ ให้ได้มากที่สุด…

เกี่ยวกับบีซีพีจี

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้ประกอบการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 600เมกะวัตต์  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มการทำการตลาดกับผู้บริโภครายย่อยโดยตรงมากขึ้น เน้นการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงให้บริการการจัดการด้านพลังงานหรือ energy as a service และนำเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับโลกมาใช้ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเองและประหยัดค่าใช้จ่าย

Back to top button