VL จัดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้พนักงาน สู้ภัยโควิด-19

VL จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 474 โดส โดยตั้ง IMH เป็นผู้ฉีดให้พนักงานทั้งส่วนสำนักงานและคนเรือ คนละ 2 โดส


นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) หรือ VL ตระหนักและใส่ใจต่อมาตรการการดูแลและป้องกันแก่พนักงานต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นบริษัทเรือขนส่งน้ำมันแห่งแรกที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 474 โดส เพื่อดำเนินการฉีดให้แก่พนักงานทั้งในส่วนสำนักงานและคนเรือ คนละ 2 โดส

โดยได้มีการมอบหมายให้ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด หรือ IMH เป็นผู้รับวัคซีนจัดเก็บและดำเนินการฉีดให้ ซึ่งจัดว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ห่วงใย และคำนึงถึงพนักงานเพิ่มพลังศรัทธาในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อไปด้วยกัน

Back to top button