“มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี” ผนึก “รพ.บางปะกอก 1” สู้โควิด-19

“มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี” ผนึก “รพ.บางปะกอก 1” จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก รองรับผู้ป่วยได้ 150 เตียง


มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก วัตถุประสงค์เพื่อรองรับและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

โดยกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้สนับสนุนพื้นที่อาคารคลังสินค้า บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) เป็นพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 150 เตียง เปิดรองรับผู้ป่วยวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป และขอเชิญชวนบริจาคผ่านมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี หรือ ร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็น ในโครงการ “Extra Care” เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ในการจัดหาเครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้ที่จำเป็น ให้แก่

บุคลาการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโควิด-19  ตัวแทนกลุ่มบีเจซีโดย นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

 

Back to top button