“อายิโนะโมะโต๊ะ” มอบอาหารแห้ง “กรมการแพทย์” มูลค่า 40,000 บาท

“อายิโนะโมะโต๊ะ” มอบผลิตภัณฑ์ให้แก่กรมการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สู้ภัยโควิด-19 มูลค่า 40,000 บาท


บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายทองดี ปาโส กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ได้แก่ กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม “เบอร์ดี้” กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง “เบอร์ดี้ 3 อิน 1” และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ยำยำ คัพ” รวมมูลค่า 40,000 บาท ให้แก่ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์

พร้อมด้วย นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ นิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของกรมการแพทย์ และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

Back to top button