“ตลท.” ผนึก “ม.หอการค้าไทย” ส่งเสริมความรู้ตลาดทุน

“ตลท.” เซ็น MOU "ม.หอการค้าไทย" ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและความรู้ด้านตลาดทุน ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป


ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและความรู้ด้านตลาดทุน ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ส่งเสริมการสร้างบุคลากรคุณภาพสู่ภาคธุรกิจและตลาดทุนไทย สถาบันการศึกษาที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney

 

 

 

Back to top button