SGP มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน “มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์” จำนวน 2 คัน

SGP มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน มูลค่า 5 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วย


นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท และนางพัชรา วีรบวรพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขคืนสู่สังคม โดยเป็นตัวแทนบริษัท เป็นผู้ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 คัน มูลค่า 5,000,000 บาท ให้กับ มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ใช้ปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

Back to top button