IRPC จัดเสวนา “Cubic Academy Season 7”

IRPC จัดเสวนา “Cubic Academy Season 7 หลักสูตร E : Equitable Treatment  “เพราะ...ธุรกิจไม่มีคำว่าหญิงหรือชาย” เสริมสร้างความตระหนักรู้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน


นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวต้อนรับวิทยากร นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA  พร้อมผู้เข้าร่วมรับชมโครงการ IRPC Cubic Academy  Season 7 ภายใต้แนวคิด CG : CREATE for Digizen หลักสูตร E : Equitable Treatment  เพราะ…ธุรกิจไม่มีคำว่าหญิงหรือชาย”  เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และอธิบายได้

ทั้งนี้ IRPC ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนางสาวจรีพร ที่มาถ่ายทอดมุมมอง แนวคิด และประสบการณ์ผู้หญิงเก่งของเมืองไทย ที่สามารถนำพากลุ่มธุรกิจ WHA ผ่านวิกฤตต่างๆ จนประสบความสำเร็จก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับสากล เป็นที่ยอมรับและกล่าวถึงอย่างมาก พร้อมแนวคิดดีๆ และมุมมองการบริหารงานที่เป็นปัจจัยไปสู่ความสำเร็จ

Back to top button