RS ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ปี 64 สะท้อนดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG

RS รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2564 สะท้อนการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG ในทุกมิติ


นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS เปิดเผยว่า ในปี 2563 – 2564 ซึ่งเป็นปีแห่งความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น บริษัทยังคงมองเห็นถึงโอกาสเพื่อขยายธุรกิจคอมเมิร์ซให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วย Passion to win ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วย

โดยยกระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบ ESG ทุกมิติ และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดสายโซ่อุปทาน ทั้งการคัดเลือกพันธมิตรและคู่ค้าที่มีความพร้อมมาช่วยผลักดันสู่การผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการสร้างตอบแทนสังคม การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเสริมองค์ความรู้ดิจิทัลเพื่อให้สอดรับกับโมเดลธุรกิจใหม่ รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดกับความคิดเห็นของลูกค้าสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการเพื่อสร้างการเติบโตของยอดขายในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการดำเนินงานด้าน Sustainability Development อย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากได้ร่วมลงทุน 33% ใน Specialty group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วนั้น จะจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำร่วมกัน โดย อาร์เอส คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างอาชีพ กระจายรายได้พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย และอีกโครงการที่สำคัญคือ การดำเนินงานร่วมกับกลุ่มบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้เสีย บริการติดตามหนี้ และให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งอาร์เอสถือหุ้นในสัดส่วน 35%

โดยได้ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้คู่วินัยทางการเงิน เพื่อให้ลูกหนี้ได้เข้าใจการวางแผนและบริหารทางการเงินอย่างถูกต้อง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เสริมสร้างฐานะทางการเงินส่วนบุคคลให้ฟื้นตัวในอนาคต และนำไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแรงของเศรษฐกิจไทย

ขณะเดียวกันยังมีโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเร่งด่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการส่งมอบ ‘RS Self-Isolation Care Box’ ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอย่าง ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร แคปซูล ตราทองเอก จากบริษัท ไลฟ์สตาร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอง รวมถึงปรอทวัดไข้ ยาพาราเซตามอล หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบ RS CARE BAG ถุงบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ชาวชุมชนในเขตจตุจักร ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI นี้ แสดงให้เห็นถึงว่าบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤติที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน โดยนำปัจจัย New Normal ในประเด็นด้าน Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มาปรับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ทาง www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL

Back to top button