เครือ IIG จับมือ “วิริยะประกันภัย” พัฒนา Oracle Cloud ERP เฟส 2

iCE เครือ IIG จับมือ วิริยะประกันภัย เริ่มพัฒนาและติดตั้งระบบ Oracle Cloud ERP เฟส 2 เชื่อมโยงระบบการเงินให้เป็นหนึ่งเดียว จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วด้านบริการให้ผู้เอาประกันภัย


นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG ร่วมเปิดโครงการ Kick Off Meeting “Project VoneFA” (ERP) ระยะที่ 2 โดยมี นางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเริ่มการพัฒนาและติดตั้งระบบ Oracle Cloud ERP ระยะที่ 2

โดยหลังจากที่โครงการระยะแรก ที่เป็นการออกแบบระบบและวางโครงสร้างได้เสร็จสิ้นลง ส่วนโครงการนี้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Viriyah One Finance and Accounting “VFin” เป็นการเชื่อมโยงระบบการเงิน บัญชี ให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถบริหารจัดการตรวจสอบ การจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ระบบการจ่ายสินไหมทดแทนรวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้แก่ผู้เอาประกันภัยของวิริยะประกันภัย

Back to top button