NV เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“โนวา ออร์แกนิค” เริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NV”


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย NV ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,140 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NV”

 

Back to top button