“Q Solar 1” มอบของขวัญวันเด็ก “รร.บ่อทองวิทยา”

“Q Solar 1” มอบเครื่องเล่นภายในสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน เนื่องในวันเด็กประจำปี 2565 โดยมอบให้แก่โรงเรียนบ่อทองวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี


นายชาญวุฒิ มีพลอย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน กรรมการ บริษัท คิวโซลาร์ 1 จำกัด (Q Solar 1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ได้ร่วมมอบเครื่องเล่นภายในสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนการสอน สนับสนุนการทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเด็กๆให้แข็งแรง ทั้งยังเป็นการส่งความสุขและของขวัญให้กับน้องๆนักเรียน เนื่องในวันเด็กประจำปี 2565 อีกด้วย โดยตัวแทนคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ่อทองวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button