PRINC จับมือ 6 องค์กรชั้นนำ เซ็น MOU หนุนกลไกลลดโลกร้อนผ่าน “ตลาดคาร์บอน”

PRINC ผนึก 6 องค์กรชั้นนำ เซ็น MOU หนุนกลไกลดโลกร้อนผ่าน “ตลาดคาร์บอน” ปรับเปลี่ยนอนุรักษ์พลังงาน-ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์-ลดการปล่อยก๊าซกระจก


นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 9 ณ กรุงเทพมหานคร-โรงแรมรามาการ์เด้นท์ โดยมีนายเกียรติชัย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และผู้บริหาร 6 องค์กรชั้นนำร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนฯ โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นสักขีพยาน

สำหรับโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (PRINC) มีโรงพยาบาลทั้งหมด 12 แห่งใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายการขยายโรงพยาบาลเป็น 20 แห่งภายในปี 2566 ในการขยายตัวของโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทฯ เดินหน้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีนโยบายที่ชัดเจนในการร่วมดูแลสังคมและชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศหรือ IFC ภายใต้กลุ่มธนาคารโลก, RATCH ฯลฯ ตั้งแต่การร่วมประเมินและออกแบบโครงสร้างอาคารที่ให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

“โดยปีนี้ 2565 โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิ ให้เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ผ่านการชดเชยคาร์บอน และได้ทยอยปรับเปลี่ยนการอนุรักษ์พลังงานโดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนอาคารโรงพยาบาลในเครือให้ครบตามแผน คาดว่าปีหน้า 2566 จะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน และยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการและพนักงานร่วมประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคล้องปณิธานขององค์กร คือการสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้  เราหวังว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เปรียบเสมือนพันธสัญญา ที่เราจะร่วมดูแลทั้งสุขภาพกายในมิติของสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดูแลรักษาและการขยายการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เพื่อเป้าหมายสำคัญในการเป็น โรงพยาบาลที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainable Hospital)” นายธานี กล่าว

ทั้งนี้มีองค์กรชั้นนำ 7 องค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 9 ได้แก่ แสนสิริ เครือธนบุรีเฮลท์แคร์  สภาอุตสาหกรรม Thai Health Acedemy โดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ NEX point NPC และ IRPC เป็นต้น

Back to top button