TIDLOR ส่ง 2 แผน “ประกันภัยรถจักรยานยนต์” ครอบคลุมผู้ซื้อ-คู่กรณี

TIDLOR ส่ง 2 แผน “ประกันภัยรถจักรยานยนต์” อุ่นใจทั้งคนและรถ ครอบคลุมผู้เอาประกันและคู่กรณี


นางอาฑิตยา พูนวัตถุ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายนายหน้าประกันภัย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า เงินติดล้อในฐานะนายหน้าประกันภัยที่ส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ พร้อมอุ่นใจกับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกันและรถของคู่กรณีจากการเกิดจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองทั้งการถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ผ่าน 2 แผนความคุ้มครอง ดังนี้

1.ประกันรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2+ และ ประเภท 3

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกันและรถคู่กรณี คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต สูงสุดถึง 10 ล้านบาท ต่อครั้ง เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,620 บาท ต่อปี

2.ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์

คุ้มครองรถจักรยานยนต์สูญหายทั้งคันจากสาเหตุการโจรกรรม และคุ้มครองรถจักรยานยนต์เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 50,000 บาท รับประกันรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ 50-600 ซีซี เบี้ย ประกันภัยเริ่มต้นเพียง 290 บาท ต่อปี

สำหรับเงินติดล้อ ในฐานะนายหน้าประกันภัย ที่มีนายหน้ามืออาชีพ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ถูกต้อง มากกว่า 5,000 คน ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศมากกว่า 1,300 แห่ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจทุกครั้งที่รับบริการจากเงินติดล้อ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อประกันภัยรถจักรยานยนต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เงินติดล้อ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880 ตลอด 24 ชม. เยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tidlor.com หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page เงินติดล้อ

Back to top button