TTB จัดกิจกรรม “ttb SME พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” หนุนลูกค้าเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืน

TTB จัดกิจกรรม “ttb SME พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 4 กระชับความสัมพันธ์ลูกค้า เอสเอ็มอี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน


นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB นำทีมจัดกิจกรรม “ttb SME พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 4 เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยธนาคารมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดโซลูชันของธนาคารที่ตอบโจทย์ ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอีให้ดียิ่งขึ้นและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทุกสถานการณ์ พร้อมทั้งผู้บริหารของธนาคารยังได้อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอกย้ำการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ ให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพให้การดำเนินงานของลูกค้าธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

Back to top button