“ฟินันเซียฯ” เซ็นเอ็มโอยู “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” หวังส่งเสริม-พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

“ฟินันเซียฯ” เซ็นเอ็มโอยู “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” หวังส่งเสริม-พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลทางด้านการเงินการลงทุน ด้วยการใช้โปรแกรม Finansia HERO


บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FINANSIA บริษัทหลักทรัพย์ผู้นำด้านบริการออนไลน์ชั้นนำระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในระดับภูมิภาค ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลทางด้านการเงินการลงทุน ด้วยการใช้โปรแกรม Finansia HERO และปูพื้นฐานการเทรดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ร่วมลงนามโดย นางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร ฝ่าย E-Business Marketing บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และ รศ.ดร.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี ร่วมด้วย ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรมินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร A

Back to top button