“มจธ.” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ BKD สนับสนุนการศึกษา ประจำปี 64

BKD เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนด้านการศึกษาประจำปี 2564 จาก “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”


นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ กรรมการ บริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประจำปี 2564 จาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ.

สำหรับ BKD เป็นบริษัทฯ รับเหมาตกแต่งภายในอาคาร ประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ รวมไปถึงรับผลิต และจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BKD ได้ให้การสนับสนุนด้านศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

Back to top button