ASW เดินหน้าธุรกิจ ภายใต้ 5 แกนหลัก “Grow Green”  

"แอสเซทไวส์" ดำเนินธุรกิจ 5 แกนหลักภายใต้แนวคิด “Grow Green” พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และยังเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” ได้ดำเนินการเดินหน้าทำธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “GrowGreen” ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังควบคู่ไปกับ การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง Community ที่อำนวยความสะดวก ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Grow Green” ประกอบด้วย 5 แกนหลัก ได้แก่

1.Energy Efficiency  คือการออกแบบการใช้พลังงานในอาคารอย่างคุ้มค่าอย่างการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บนดาดฟ้าของอาคารสำนักงาน เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด และยังช่วยประหยัดไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

2.Waste Management มีความร่วมมือกับองค์กรด้านการบริหารการจัดการขยะ โดยได้มีการรณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง ทั้งในตัวอาคาร สำนักงาน และในส่วนของลูกบ้านในโครงการต่างๆ

3.Green Space โดยมีการออกแบบและสร้างพื้นที่สีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น แบบแปลนโครงการ ชนิดของพันธุ์ต้นไม้ ทิศทางของแสงและลม เพื่อปรับ เพิ่มหรือลดอุณหภูมิ และเพิ่มอากาศบริสุทธิ์

4.Clean Air ซึ่งแอสเซทไวส์ใส่ใจในเรื่องการมีอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์ โดยมุ่งเน้นการเลือกวัสดุก่อสร้างที่ลดปริมาณการสร้างมลพิษในอากาศให้มากที่สุด

 5.Water Saving ซึ่งการคำนึงเรื่องใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบพื้นที่สีเขียวในโครงการ และมีการใช้น้ำฝนมารดน้ำต้นไม้อย่างทั่วถึง มีระบบการนำ น้ำที่ผ่านการใช้แล้วนำกลับมามาใช้ใหม่

อย่างไรก็ตาม “ภายใต้แนวคิด “GrowGreen” ดังกล่าว ยังมีการพัฒนา และการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องอีกมากมาย ควบคู่ไปกับสิ่งสำคัญ ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โครงการในอนาคตให้มีคุณภาพ พร้อมดูแลใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกันทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Back to top button